Gå till innehåll

Bemannad grovsopbil kommer till oss på gården bredvid fd. miljöstugan (Hagalundsgatan 24) var fjärde tisdag klockan 18.00-20.00. Aktuella datum 2018 blir alltså:

30 januari
27 februari
27 mars
24 april
22 maj
19 juni
17 juli
14 augusti
11 september
9 oktober
6 november
4 december
18 december
2 januari 2019

Du som boende ansvarar för att soporna lyfts in i bilen, inte chauffören. Det ingår inte i chaufförens uppdrag att hjälpa till att bära eller lyfta.

Om bilen inte är är på plats någon dag trots att den borde det så måste ni ta tillbaka skräpet. Det får inte lämnas kvar utomhus.

Sopor Grovsopbil Sopbil Grovsopor Soprum Miljörum Skrymmande Sophämtning

Styrelsen har fått många frågor runt orsaken till höjningen av garagehyran (till 540 / 640 kr/mån), och även runt klausulen som ger möjlighet till en årlig höjning på upp till 4% i framtiden.

Styrelsens motivering till valt upplägg är som följer:

- Garaget står inför stort underhållsbehov, bland annat garagebjälklag och portar behöver omfattande underhåll. Det gör att föreningen har kapitalbehov för framtiden.

- Tidigare hyror låg enligt vår kännedom mycket lägre än övriga Solna, exempelvis kostar Signalistens platser i Hagalund idag 531 kr/mån för vanlig plats och 769 kr/mån för burplats.

- Tidigare avtal tillät inte årliga hyreshöjningar överhuvudtaget, vilket gjorde att hyreshöjningar måste ske genom att avtalet helt sägs upp.

- Även med denna modell krävs det styrelsebeslut inför varje år om vad garagehyrorna ska vara, precis som för årsavgifterna. Höjningen för garagehyran får vara max 4%. Styrelsen kan varje år välja att inte höja alls eller ett mindre belopp. Fattas inget beslut är hyrorna oförändrade.

Styrelsen beslutade om nya hyresnivåer för garaget. För boende blir kostnaden 540 kr/mån för vanlig plats och 640 kr/mån för normalstor bur.
Den nya hyran gäller från det datum som står i nytt avtal.

För er som har garageplatser idag skickar Storholmen ut nya garageavtal med rekommenderad post. De nya avtalen ersätter befintliga avtal och
gäller exakt samma plats.

Bytet av avtal gör vi för att ha enhetliga garageavtal för alla boende. Vi har många olika avtal med olika villkor beroende på när avtalen är tecknade.
Dessutom är vissa avtal ärvda från tidigare fastighetsägaren, Signalisten. Vi vill säkerställa att alla garageavtal är kvalitetssäkrade.
De nya avtalen ger också möjlighet till en mindre årlig hyreshöjning OM styrelsen beslutar det.

Vi ber dig att skriver på och returnera det nya garageavtalet till Storholmen. Tack!

Har ni frågor, kontakta garage@hagalunden.se