Gå till innehåll

Det har vid en genomgång visat sig att våra cykelrum i hög grad används för långtidsförvaring. Endast ett fåtal cyklar används varje vecka, än färre används varje dag.

På prov införs därför:

Ett nytt cykelrum mellan port 10 och 12 (gamla fastighetsförrådet) som:

  • inreds med olika former av ställ och cykelhängare för både långtidsförvaring och mer frekvent användning
  • ersätter det befintliga cykelrummet närmast port 12
  • kan ta emot fler cyklar än dagens cykelrum

Cykelrummet vid port 12 inreds för dagliga cyklister och:

  • hydrauliska vägghållare för cyklar installeras
  • uppmärkta platser hyrs ut för 100 kr/månad
  • enbart de personer som hyr plats kommer att ges tillträde till rummet
  • antalet platser begränsas för att det ska vara enkelt att få ut sin cykel

Ändringarna medför att antalet kostnadsfria cykelplatser ökar samtidigt som ny inredning kan testas. Om försöket faller väl ut kan fler cykelrum komma att omfattas.

Drygt trettio cykelplatser kommer att finnas för uthyrning. Är du intresserad av att hyra en plats, kontakta förvaltaren via HSB Kundservice eller under expeditionens besökstid.

Bemannad grovsopbil kommer till oss på gården bredvid fd. miljöstugan (Hagalundsgatan 24) var fjärde tisdag klockan 18.00-20.00. Aktuella datum 2018 blir alltså:

30 januari
27 februari
27 mars
24 april
22 maj
19 juni
17 juli
14 augusti
11 september
9 oktober
6 november
4 december
18 december
2 januari 2019

Du som boende ansvarar för att soporna lyfts in i bilen, inte chauffören. Det ingår inte i chaufförens uppdrag att hjälpa till att bära eller lyfta.

Om bilen inte är är på plats någon dag trots att den borde det så måste ni ta tillbaka skräpet. Det får inte lämnas kvar utomhus.

Sopor Grovsopbil Sopbil Grovsopor Soprum Miljörum Skrymmande Sophämtning

Styrelsen har fått många frågor runt orsaken till höjningen av garagehyran (till 540 / 640 kr/mån), och även runt klausulen som ger möjlighet till en årlig höjning på upp till 4% i framtiden.

Styrelsens motivering till valt upplägg är som följer:

- Garaget står inför stort underhållsbehov, bland annat garagebjälklag och portar behöver omfattande underhåll. Det gör att föreningen har kapitalbehov för framtiden.

- Tidigare hyror låg enligt vår kännedom mycket lägre än övriga Solna, exempelvis kostar Signalistens platser i Hagalund idag 531 kr/mån för vanlig plats och 769 kr/mån för burplats.

- Tidigare avtal tillät inte årliga hyreshöjningar överhuvudtaget, vilket gjorde att hyreshöjningar måste ske genom att avtalet helt sägs upp.

- Även med denna modell krävs det styrelsebeslut inför varje år om vad garagehyrorna ska vara, precis som för årsavgifterna. Höjningen för garagehyran får vara max 4%. Styrelsen kan varje år välja att inte höja alls eller ett mindre belopp. Fattas inget beslut är hyrorna oförändrade.